logo-the-waterfall

Stichting “The Waterfall”

The Waterfall is een stroom van levend water die leven en een toekomst van hoop wil geven aan de naties. Dit doen wij vanuit Gods liefde voor ons.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)