Doelstelling Stichting The Waterwaterfall

Stichting The Waterfall (RSIN 856713683) is opgericht op 2 september 2016 met als doelstelling[1]:

1 a. het organiseren en/of het doen organiseren van ontwikkelingsprojecten, zowel in het binnen- als in het buitenland, dan wel het inzamelen van gelden ten behoeve van ontwikkelingsprojecten;

  1. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door jongeren en ouderen met verschillende achtergronden met elkaar te laten kennismaken, zodat zij vanuit deze verschillende achtergronden leren hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen aan wederzijds respect en aan het toepasbaar krijgen om een hand en voet te zijn voor een ander.

[1] Zoals verwoord in de notariële akte, dd 2 september 2016