Hoofdlijnen actueel Beleidsplan 2016 – 2018

Waar gaat “The Waterfall” voor?

The Waterfall wil een proces op gang brengen waardoor jongeren en ouderen van verschillende achtergronden en nationaliteiten door het opzetten van ontwikkelingsprojecten dan wel het inzamelen van gelden ten behoeve van ontwikkelingsprojecten, zowel in het binnen-als in het buitenland, worden gestimuleerd om samen een verschil te gaan maken in de wereld.

Het is ons verlangen dat de jongeren en ouderen in de wereld herstel ontvangen naar geest, ziel en lichaam, een hoopvolle toekomst te bieden en ze bekend te maken met de liefde van Jezus. God heeft ieder mens gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en ieder mens is geliefd en waardig om te leven. God heeft het beste met ons voor. En als broers en zussen van elkaar, geven we elkaar waardigheid door praktisch te geven en te delen. Dat samen geeft de kracht om levens en gemeenschappen te veranderen.

Wat bereiken we met “The Waterfall” de komende jaren?

“The Waterfall” groeit uit tot een vriendencommunity met als doel het organiseren van ontwikkelingsprojecten, voor en door jongeren en ouderen met verschillende achtergronden, waar ze met elkaar, op hun manier, aansluitend bij hun belevingswereld kennismaken met elkaar. Vanuit hun verschillende achtergronden leren ze persoonlijk bijdragen aan wederzijds respect en aan het toepasbaar krijgen om een hand en een voet te zijn voor de ander.

 

Eerste project: Noah’s Playground

Het project Noah’s Playground is het eerste project waarmee Stichting The Waterfall is gestart. Het Sponsorproject ondersteunt daarbij ontwikkelingscentrum The Ark[1] bij Kaapstad Zuid-Afrika, omvat een voetbalveld met kunstgras, goals en lichtmasten heeft als doelen:

  1. Het organiseren van voetbaltoernooien voor jongeren uit de townships bij Kaapstad, Zuid-Afrika
  2. Herstel voor drugsverslaafde jongeren op The Ark.
  3. Het sporten van de schoolkinderen op The Ark.
  4. Het opleiden van coaches

[1] http://theark.org.za